activity 3

0
1548

ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಚಖೇಡ ತಾ.ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಟುವಟಿಕೆ : 3

ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಆರ್                       ವಿಷಯ: ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ

ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ ಸಂಪಕಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾಥಿಯ ಹೆಸರು

 

ತರಗತಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಂಕ್ಷೀಪ್ತ ವಿವರ
1 18/07/2020 ದತ್ತು ತಂದೆ ಶಾಮಪ್ಪ 7 9591639372 ಕರೋನ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗರುಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ, ವಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಚತೆ, ಮಾಸ್ಕ ಧರಿಸುವುದು, ಸಾದ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ, ಅನಿವಾಯ೯ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಗಾಯತ್ರಿ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 7 9945506160
ಗಣೇಶ್ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 7 9949706287
2 19/07/2020 ಕಾವೇರಿ ತಂದೆ ಶಾಂತಕುಮಾರ 7 9945400349 do
ಮೌನೇಶ ತಂದೆ ಝರಣಪ್ಪ 7 9902116624
ಮುಜಾಮಿಲ್ ತಂದೆ ಇಮಾಮ್ಸಾಬ್ 7 8296374679
3 20/07/2020 ನಾಗಜ್ಯೋತಿ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ 7 9380672785 do
ನಾಗಜ್ಯೋತಿ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 7 9957312874
ನಿಖಿತಾತಬಸುಮ್ ತಂದೆ ಕರಿಂಸಾಬ್ 7 8971729295
4 21/07/2020 ಶಶಿಕಲಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 7 9380117055 Do
ಶಿಲ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ 7 7022097711
ಶ್ಯಾಮಲಾ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 7 8217777802
5 22/07/2020 ಸೋನಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಶಾಮಪ್ಪ 7 9591639372 Do
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ 7 9908756752
ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ತಂದೆ ನರಸಿಮ್ಲು 7 8296558614
6 23/07/2020 ಅನ್ನಪೂಣ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 7 7483948330 Do
ನಂದಿನಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ 7 7624932836
ರೋಹಿತ್ ತಂದೆ ರಮೇಶ್ 7 9980295531
7 24/07/2020 ಬಂದೆಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ 7 9591639372 Do
ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯ 7 9880551160
ಬಾಗ್ಯಶ್ರೀ ತಂದೆ ಉತ್ತಮ 7 9900731840
8 25/07/2020 ಬಾಗ್ಯಶ್ರೀ ತಂದೆ ಬಂದಿಗಪ್ಪ 7 9535086729                                      Do
ಬಾಗ್ಯಶ್ರೀ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 7 6363849204
ವೀರೇಶ್ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ 7 9880412120
9 26/07/2020 ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ 7 8971295537                                       Do
ದತ್ತು ತಂದೆ ಶಾಮಪ್ಪ 7 9591639372
ಗಾಯತ್ರಿ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 7 9945506160
10 27/07/2020 ಗಣೇಶ್ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 7 9949706287                                      Do
ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯ 7 9880551160
ಬಾಗ್ಯಶ್ರೀ ತಂದೆ ಉತ್ತಮ 7 9900731840
11 28/07/2020 ಕಾವೇರಿ ತಂದೆ ಶಾಂತಕುಮಾರ 7 9945400349 Do
ಮೌನೇಶ ತಂದೆ ಝರಣಪ್ಪ 7 9902116624 Do
ಮುಜಾಮಿಲ್ ತಂದೆ ಇಮಾಮ್ಸಾಬ್ 7 8296374679 Do
12 29/07/2020 ಅನ್ನಪೂಣ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 7 7483948330 Do
ನಂದಿನಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ 7 7624932836 Do
ರೋಹಿತ್ ತಂದೆ ರಮೇಶ್ 7 9980295531 Do
13 30/07/2020 ಬಂದೆಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ 7 9591639372 Do
ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯ 7 9880551160 Do
ಬಾಗ್ಯಶ್ರೀ ತಂದೆ ಉತ್ತಮ 7 9900731840 Do
14 31/07/2020 ಬಾಗ್ಯಶ್ರೀ ತಂದೆ ಬಂದಿಗಪ್ಪ 7 9535086729 Do
ಬಾಗ್ಯಶ್ರೀ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 7 6363849204 Do
ವೀರೇಶ್ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ 7 9880412120 Do

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here